OMEGA-3 OCH HJÄRNAN

Vår fantastiska hjärna är beroende av både näring och mental stimulans för att den ska utvecklas och fungera som den ska. Därför är det viktigt för både barn och vuxna att säkerställa att hjärnan får sitt. Omega-3 är till exempel ett bra tillskott för både hjärnan och kroppen. Här är fem intressanta fakta om vår hjärna.

1. 25 år för att utvecklas färdigt

Människohjärnan är långt ifrån färdigutvecklad vid födseln. Den behöver åratal av kontinuerlig stimulering från omgivningen för att mogna. Inte förrän i 25-års åldern räknas vår hjärna som färdigutvecklad.

2. Det spännande andra året

I tvåårsåldern sker språkutvecklingen i rask takt och många barn mångdubblar sina vokabulärer under loppet av några få månader. En förutsättning för den här utvecklingen är att hjärnans talcentrum fungerar normalt, eftersom röstens styrka och tonhöjd, tillsammans med uttalet av ord är ett fint samspel mellan hjärna och hörsel.

3. Detta händer i hjärnan när du lär dig något nytt

Inlärning är en process som innebär att det skapas nya kopplingar mellan hjärncellerna. När du upplever eller läser något skapas ett minne av detta i din hjärna genom att tusentals hjärnceller kopplas samman. När du sedan minns situationen efteråt, återaktiveras samma kopplingar mellan de aktuella nervcellerna.

– Bra minne är ett resultat av att det finns många vägar till den aktuella kopplingen i hjärnan, förklarar två av Norges främsta neuroforskare Edvard och May-Britt Moser.

– Det finns dessutom en intressant koppling till kreativitet här. Bra minne så som vi definierar det, utvecklar förmågan att kunna associera, vilket är grunden för kreativitet. Att ha många vägar in till de olika kopplingarna gör nämligen att de kan aktiveras i nya sammanhang.

4. Omega-3 fettsyran DHA är bra för hjärnan

Moderns intag av fettsyran DHA under graviditeten bidrar till den normala utvecklingen av fostrets hjärna.* Resultatet från den norska mor- och barnundersökningen visade att det genomsnittliga intaget av fisk och skaldjur per vecka var 250 gram, varav endast 85 gram var fet fisk. Det är mindre än hälften av det rekommenderade dagliga intaget.

5. Håll hjärnan i trim

Läkaren och hjärnforskaren Andreas Engvig har kommit fram till att daglig mental minnesträning har en mätbar fysisk effekt på hjärnan. Han menar att hjärnan faktiskt blir synligt större vid träning, precis som en muskel. Men för att träningen ska ha någon effekt behöver den också upplevas som lustbetonad.

* Moderns intag av docoshexaensyra (DHA) bidrar till att ögonen och hjärnan utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 200 mg DHA utöver det rekommenderade dagliga intaget av omega-3-fettsyror för vuxna, dvs. 250 mg DHA och eikosapentaensyra (EPA).

Scroll to Top